Právní činnost

Naše firma zajišťuje veškerý právní a notářský servis.

  • Kupní smlouvy
  • Darovací smlouvy
  • Smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví
  • Smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Notářské zápisy při vypořádání domů, bytových jednotek...
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team