Rozdělení pozemku

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu prodeje, darování či směny oddělených pozemků na jiného vlastníka. Při vkladu do katastru nemovitostí pomocí kupní, darovací či směnné smlouvy je tento GP nedílnou součástí. K rozdělení pozemku je třeba souhlas příslušného stavebního úřadu.
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team