Územní souhlasy o dělení nebo scelování pozemků

Jedná se Souhlas s dělením parcel, který je součástí vkladu na Katastrální úřad při rozdělení pozemku.
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team