Vytyčení a zaměření liniových staveb

Provádíme vytyčení liniových staveb (komunikace, podzemní vedení a sítě) dle projektů a požadavků odběratelů. Zhotovujeme dokumentaci skutečného provedení stavby za účelem kolaudace nebo převzetí stavby.
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team