Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranic pozemků se řídí § 85 vyhl.č.26/2007 Sb..
Hranice pozemků se z mapy přenesou do terénu, kde se trvale stabilizují a za přítomnosti všech zůčastněných vlastníků, sousedních vlastníků a objednatele se sepíše protokol o vytyčení hranice.Vytyčením se však nemění a nezakládají právní vztahy k dotyčným nemovitostem, ty řeší následně geometrický plán na „ Průběh vlastníky upřesněnou hranici pozemků“. Následně katastrální úřad na podkladě žádosti geometrický plán zapíše na příslušný List vlastnictví.

Vytyčení se provádí pro:

  • vytyčení pozemku před oplocením
  • zjištění průběhu vlast.hranic v terénu
  • spory o průběhu vlastnických hranic
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team