Vyznační rozestavěné budovy

Geometrický plán se vyhotovuje jako podklad pro zápis budovy do katastru nemovitostí za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.Rozestavěnou budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; že je již v takovém stupni rozestavěnosti, že je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Pro zápis do katastru nemovitostí je třeba doložit:

  • Žádost: Ohlášení rozestavěné budovy do KN (žádost stahujte zde)
  • Stavební povolení s nabytím právní moci
  • Čestné prohlášení vlastníka (spoluvlastníků) rozestavěné budovy, že budova je rozestavěná ve smyslu ust. § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team