Geodetická firma GKTrio

s dlouholetými zkušenostmi v oboru

Zabýváme se veškerými zeměměřickými pracemi včetně inženýrské a poradenské činnosti, sepisováním kupních a darovacích smluv při převodu nemovitostí

Jaké služby Vám nabízíme?

Nabízíme veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků atd.), práce související s výstavbou, od mapových podkladů pro projekty, zaměření stavební dokumentace budov, pasporty budov pro prohlášení vlastníka, přes vytyčování a kontrolní měření na stavbě, až po zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Geometrické plány na rozdělení pozemku, vyznačení budov, na vyznačení věčného břemene či doplnění katastru o pozemek..

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Změření výškopisu a polohopisu, vytyčení staveb či vytyčení a zaměření liniových staveb včetně zaměření bytových jednotek…

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Revizi katastrálního operátu provádí katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona.

OSTATNÍ NABÍDKA SLUŽEB

Veškerý právní servis spojený s katastrem nemovitostí. Pomáháme při jednání s katastrálními úřady.

Informace o naší firmě

Firma GK TRIO působí na trhu více než 15 let. Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie, které čerpáme ze svých mnoholetých zkušeností. Působíme po celé České republice, hlavní oblastí je pro nás Praha a celý Středočeský kraj. Pro zákazníky nabízíme rychlé, kvalitní a všestranné služby. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí. Časově se snažíme přizpůsobit každému klientovi. Zaměření v terénu a zpracování v kanceláři provádíme moderní digitální technikou.

Jaké jsou naše reference?

Geodetické služby pro města a obce:

Obec Žiželice

Město Čelákovice

Obec Vykáň

Město Týnec nad Labem

Obec Dřísy

Obec Starý Kolín

Zajímavé a důležité odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí (parcela)

Formuláře pro vklad či zápis do KN

Český úřad zeměměřický a katastrální

Komora geodetů a kartografů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kontaktní informace

Pobočka Čelákovice

Ing. Markéta Schytilová
Pod Přerovskou cestou 1951,
250 88 Čelákovice

Tel.: +420 739 504 077
Email: schytilova@gktrio.cz

Pobočka Borek

Lenka Janečková
Borek 118,
277 14 Dřísy

Tel.: +420 604 665 751
Email: janeckova@gktrio.cz