Inženýrská geodézie

1. Změření výškopisu a polohopisu

Zpracovává se jako podklad pro projekční kanceláře, které je využívají k projektování rodinných domů, zahrad, studií atd. Zakázka se odevzdává v papírové a digitální podobě, ve vektorových formátech dwg, dxf.

2. Vytyčení staveb (Rodinný dům, garáž, bytový dům)

Provádíme vytyčení staveb ( rodinných domů, garáží, bytových domů) před započetím stavebních prací. Protokol o vytyčení stavby je nutno doložit při kolaudaci.

3. Vytyčení a zaměření liniových staveb

Provádíme vytyčení liniových staveb ( komunikace, podzemní vedení a sítě) dle projektů a požadavků odběratelů. Zhotovujeme dokumentaci skutečného provedení stavby za účelem kolaudace nebo převzetí stavby.

4. Zaměření bytových a nebytových jednotek pro prohlášení vlastníků jednotek

V prohlášení vlastníka se zaměřují plochy bytových jednotek a prostory nebytových jednotek (např. prostory pro podnikání). Plocha jednotek se určí jako půdorysná plocha ohraničená límcem svislých stěn bytu.