Ostatní nabízené práce

Právní činnosti

Naše firma zajišťuje veškerý právní servis spojený s katastrem nemovitostí.

– Kupní smlouvy
– Darovací smlouvy
– Smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Notářské zápisy při vypořádání domů
– Založení společenství vlastníků

Odborné konzultace v katastru nemovitostí

Pomáháme při jednání s katastrálními úřady, stavebními úřady, pozemkovými úřady…
k
Žádost o souhlas s dělením nebo scelováním

Jedná se souhlas s dělením parcel, který je součástí vkladu na katastrální úřad při rozdělení pozemku.